Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Punkt dla Ciebie 5

Klient:
Altadis Polska

Projekt:
program motywacyjny B2B - PUNKT DLA CIEBIE 5

Cele:
biznesowy: merchandising - rozwiązanie kwestii miejsca na półce, zwiększenie ilości facingów, placing; rozwiązanie kwestii braku towaru (OOS)
sprzedażowy: wzrost wolumenu sprzedaży
marketingowy: przywiązanie do firmy najlepszych detalistów - tworzenie długoterminowych, interakcyjnych powiązań z detalistami, zwiększenie otwartości detalistów na sugestie Field Force'u w ramach PSD objętych akcją

Grupa docelowa:

Czas trwania:
01.02.2006 - 31.12.2006

Mechanizm:

Udział w programie polegał na realizacji przez uczestników następujących zadań:

Za spełnienie wszystkich zadań uczestnik otrzymywał premię, która była naliczana kwartalnie i przelewana na karty przedpłacone. Wysokość premii była uzależniona od przynależności PSD do jednej z czterech grup programu: Platinum, Gold, Silver lub Blue. Kontrola, czy uczestnik wypełnia punkty programu leżała w gestii przedstawicieli handlowych Altadis

Komunikacja: