Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Audyt

Analiza dopełniania przez Klienta ustawowych obowiązków narzuconych na pracodawcę. Grupa ekspertów INMARK w sposób wszechstronny i kompetentny przeprowadza audyty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych u każdego pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy.

Audyt jest początkowym etapem współpracy z nowym Klientem w ramach jednej z wyżej wymienionych form lub może być samodzielną usługą pozwalającą firmie opracować standardy, a następnie prowadzić dokumentację we własnym zakresie.

KORZYŚCI: