Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Radość z natury. Przyjemność z nagród

Klient:
Bakoma

Projekt:
Program motywacyjny "Radość z natury. Przyjemność z nagród"

Cel:
Wzrost wolumenu sprzedaży całej gamy produktów uczestniczących w programie, wyposażenie vansellerów w narzędzie do budowania relacji z osobami decyzyjnymi w sklepach detalicznych wytypowanych do uczestnictwa w programie.

Grupa docelowa:

Osoby odpowiedzialne za składanie zamówień produktów marek oferowanych przez Bakoma: Premium, Bakuś, 7 Zbóż i inne w wybranych sklepach detalicznych

Czas trwania:
21.06.2010 - 21.08.2010 r.

Mechanizm:

Udział w programie polega na realizacji przez uczestników następujących zadań:

Od momentu zrealizowania targetu, uczestnik może wymieniać punkty na nagrody z katalogu.

Zakres odpowiedzialności Inmark obejmuje sporządzenie regulaminu, przygotowanie kreacji, nadzór jakościowy nad produkcją, bieżącą obsługę programu oraz zakup i wydanie nagród.

Komunikacja: