Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Łatolotto

Klient:
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL

Projekt:
promocja konsumencka marki Łaciate - ŁATOLOTTO

Cele:
biznesowy: zwiększenie lojalności dotychczasowych konsumentów, wzmocnienie pozycji marki Łaciate jako marki pierwszego wyboru
sprzedażowy: wzrost wolumenu sprzedaży w krótkim i długim okresie, wzrost udziału mleka i śmietanki UHT
marketingowy: "brand switch" z marek konkurencyjnych, wizerunek emocjonalny

Grupa docelowa:

Czas trwania:
12.10.2009 - 31.12.2009

Mechanizm:

Komunikacja:

Promocja wykorzystująca prosty i atrakcyjny dla konsumenta mechanizm loterii promocyjnej. Zakup już jednego opakowania promocyjnego pozwala na wzięcie udziału w promocji.
Wysłany sms-em unikalny kod znaleziony na opakowaniu promocyjnym uprawnia do wzięcia udziału w 2 losowaniach: tygodniowym i finałowym.

Referencje:

Mlekpol - Łatolotto