Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Zmień swój dzień!

Klient:
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL

Projekt:
promocja konsumencka marki MILKO - ZMIEŃ SWÓJ DZIEŃ

Cele:
biznesowy: poprawa widoczności produktów na półce, zwiększenie ilości facingów na półce
sprzedażowy: wzrost wolumenu sprzedaży w krótkim i długim okresie,
marketingowy: "brand switch" z marek konkurencyjnych, wizerunek emocjonalny

Grupa docelowa:

Czas trwania:
14.08.2007 - 31.10.2007

Mechanizm:

Komunikacja:

Promocja wykorzystująca prosty i atrakcyjny dla konsumenta mechanizm loterii promocyjnej. Zakup już jednego opakowania promocyjnego pozwala na wzięcie udziału w promocji.
Wysłany sms-em unikalny kod znaleziony pod naklejką promocyjną uprawnia do wzięcia udziału w 3 losowaniach: codziennym, tygodniowym i miesięcznym.
Promocji towarzyszą: kampania telewizyjna, weekendowe degustacje w sieciach hipermarketów oraz działania merchandisingowe.

Referencje:

Mlekpol - Milko