Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Outsourcing pracowników
i floty samochodowej

Zarządzanie grupą pracowników zatrudnionych przez INMARK i realizujących zadania określone przez Klienta celem wsparcia rozmaitych procesów biznesowych. Odpowiedzialność prawna za pracowników spoczywa na INMARK.

W ramach takiej formy współpracy możemy świadczyć usługi: kadrowe, płacowe, bhp i ppoż oraz zarządzać flotą samochodową.

KORZYŚCI: