Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Zyskuj z Plusem

Klient:
Polkomtel

Projekt:
Program motywacyjny "Zyskuj z Plusem"

Cel:
Wzrost wolumenu sprzedaży doładowań pre-paid marek Simplus, 36.6 oraz Sami Swoi, poprawa jakości merchandisingu w punktach sprzedaży detalicznej - komisach GSM, zwiększenie ilości facingów, placing; rozwiązanie kwestii braku towaru (OOS), tworzenie długoterminowych, interakcyjnych powiązań z detalistami, zwiększenie otwartości detalistów na sugestie Działu Sprzedaży w ramach detalistów objętych akcją

Grupa docelowa:

Czas trwania:
01.02.2010 - 31.12.2011

Mechanizm:

Udział w programie polega na realizacji przez uczestników następujących zadań:

Inmark jest Organizatorem programu "Zyskuj z Plusem" który realizuje wspólnie z Softline Sp. z o.o. oraz B2B Partner Sp. z o.o. w ramach umowy konsorcyjnej podpisanej z Polkomtel SA.

Komunikacja: