Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Programy lojalnościowe
i motywacyjne

Zacieśnianie więzi pomiędzy klientem a firmą i zbudowanie relacji opartych na obustronnym zaufaniu to proces bardzo trudny. Jego efekty pozwalają budować wartościowe związki. Służą temu programy lojalnościowe dla konsumentów i motywacyjne dla partnerów handlowych. Dzięki rozbudowanemu zapleczu technologicznemu i kompetencjom w obszarze marketingu, zapewniamy stworzenie koncepcji, mechanizmu i aplikacji do obsługi programu, kompleksową realizację programu i bieżące analizy rezultatów prowadzonych działań.