Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Promocja sprzedaży

Tworzymy koncepcje promocji konsumenckich stawiając sobie za główny cel realizację założeń i efektywność finansową planowanej akcji. Dynamizujemy sprzedaż oferując konsumentowi korzyści przy wykorzystaniu mechanizmów konkursu, sprzedaży premiowej czy loterii promocyjnej.

Sami obsługujemy takie akcje, zwiększając tym samym ich wskaźnik value for money, a na koniec badamy efekty.