Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Royal Bank

Klient:
Royal Unibrew Polska

Projekt:
Program motywacyjny Royal Bank dla sił sprzedaży Dystrybutorów Royal Unibrew Polska

Cele:

Zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz pozyskanie nowych punktów sprzedaży detalicznej wybranych produktów z kategorii piwa marek:

Grupa docelowa:

Czas trwania:
01.07.2010 - 31.12.2010

Mechanizm:

Udział w programie polega na realizacji przez uczestników następujących zadań:

Za spełnienie wszystkich zadań uczestnik otrzymuje premię, która przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy. Wysokość premii jest uzależniona od rodzaju opakowania zbiorczego piwa jakie sprzeda uczestnik.

Zakres odpowiedzialności Inmark obejmuje sporządzenie regulaminu, przygotowanie kreacji, nadzór jakościowy nad produkcją, przygotowanie wniosku do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o rejestrację bazy danych osobowych uczestników programu motywacyjnego, bieżącą obsługę programu, przygotowanie polityki ochrony danych osobowych w Royal Unibrew Polska, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

Komunikacja: