Animacja nie może zostać wyświetlona, ponieważ Flash Player 8 plug-in nie jest zainstalowany.

Odmierzaj swój dobry czas

Klient:
AWR Wprost

Projekt:
promocja konsumencka ODMIERZAJ SWÓJ DOBRY CZAS

Cele:
sprzedażowy: wzrost wolumenu sprzedaży pisma w prenumeracie
marketingowy: wyróżnienie tytułu w okresie świąteczno-noworocznym

Grupa docelowa:

Czas trwania:
01.11.2001 - 31.01.2001

Mechanizm:

Komunikacja: